Mens & Maatschappij

'Het aanvaardbare en het onaanvaardbare zijn beide aanvaardbaar.'
                                                                                                                 - Lao Tzu