2012 - 2038 Nieuwe Tijd

"Het leven is, evenals je groter zelf: versluierd en verborgen,
            doch als het leven spreekt, worden alle winden tot woorden"

                                                                                      - Kahlil Gibran, De tuin van de profeet